نیم ست کارتیر تختTGS_013

در آغوشم بمان تا تکیه گاهم را نگه دارم
به لطف بازوانت سر پناهم را نگه دارم
من از دلمردگی های شب مرداب دانستم
میان برکه باید قرص ماهم را نگه دارم

نام محصول عیار رنگ محصول وزن مدال وزن گوشواره جنس سطح محصول زنجیر نگین-سنگ
نیم ست 750 زرد،رز،سفید 6.00 6.700 مات،براق،مات وبراق ندارد ندارد