نیم ست پایه جواهر لوکس توکاNI018TGW094

گاه بوی عشق را
از کیلومترها میشود حس کرد
مثل حس دمادم تنهایی که هر لحظه
در تار وپودم می پلکد .

نام محصول عیار رنگ محصول رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش سنگ شکل سنگ
نیم ست 750 زرد،رز،سفید قرمز،توپاز،سرمه ای،آماتیس،سبز،زرد (13.800 گرم) توکا کابوشن(ساده)،شطرنجی ROUND