گوشواره پنتر TGH.E_016

یارب دل پاک و جان آگاهم ده

آه شب و گریه سحرگاهم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن

بیخود چو شدم ز خود بخود راهم ده

نام محصول عیار رنگ محصول وزن جنس سطح محصول
گوشواره 750
زرد سفید رز-زرد و سفید -زرد و رز -رز و سفید
(11.50گرم) مات-براق