گوشواره پنتر TGH.E_014

اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

نام محصول عیار رنگ محصول وزن جنس سطح محصول
گوشواره 750 زرد،رز،سفید (5.35گرم) مات-براق