نیم ست پایه جواهر لوکس NI0181046

ای کاش که دردلم همه یاد تو بود
این خانه دل همه بفریاد تو بود
گفتی بکنم توبه ازاین همه ناز ونوا
ای کاش درین توبه همه یاد تو بود

نام محصول عیار رنگ محصول وزن مدال وزن گوشواره وزن انگشتر تراش سنگ زنجیر
نیم ست 750 زرد،رز،سفید 6.950 8.400 8.150 برلیان ندارد