نیم ست پایه جواهر لوکسNI0181035

شمع درون ام ، همچو می سوزد فراغی تنها
که در آن ،دم از روح نباشد هرگز
معنی فهمیدن ما، همین هرگز هاست
که به خود می گویم که چرا محدویم به این هرگز ها

نام محصول عیار رنگ محصول وزن مدال وزن گوشواره جنس سنگ تراش سنگ زنجیر
نیم ست 750 زرد،رز،سفید 7.630 7.870 سواروسکی برلیان ندارد