سرویس پایه جواهرSE0511024

ی رفیق

از کوچه ی خاکی شعرهایم

چون باد که میگذری

به مهر،

دستی تکان…

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 32.30گرم دارد کسر شده سواروسکی