سرویس پایه جواهر SE0511023

تو به‌جای همه‌ی اهل زمین داد بزن
بر سر این خفقان، یک‌سره فریاد بزن
تا که آگاه شدی حکم زمانت غلط است
پنجه در نظم بکش؛ طعنه به ارشاد بزن

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 29.20گرم دارد کسر شده سواروسکی