سرویس پایه جواهر SE05110211

من چون شکسته ای که به غربت رها شده

عمریست دلم در این دشت غم به جستجوست

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 22.55گرم دارد کسر شده سواروسکی