سرویس پایه جواهر SE0511018

دلم از سیرت یک دوست به تنگ آمده است
جانم از خستگی غصه به جنگ آمده است
دردم از دست دغل بازی یاران دو رنگ
یار کو؟ آنکه به نیرنگ زرنگ آمده است

نام محصول عیار رنگ وزن سنگ/نگین وزن سنگ جنس سنگ
سرویس پایه جواهر 750 زرد،رز،سفید 42.00گرم دارد کسر شده سواروسکی،کوراندوم،نانو