دستبند کارتیر تختTGB_C_027

تورا در مکه می جویند
به دور کعبه می چرخند
تورا در کعبه و بت خانه می جویند
به هرسو می دوند حیران و سرگردان
به دنبال نشانی از تو می گردند
ولی افسوس

نام محصول عیار رنگ وزن جنس  سطح محصول
دستبندکارتیر تخت 750 زرد،رز،سفید 15.70الی 20.00 مات،براق،مات وبراق