دستبند پایه جواهر لوکسDA018116

“اندکی زین دردسر آزاد باید زیستن”
عاشقی را در نهاد و شاد باید زیستن
عمر را با غم به سر کردی ولی چندی دگر
با همه دشوار همچون باد باید زیست

نام محصول عیار رنگ رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
دستبند 750 زرد،رز،سفید سبز،سفید،زرد،صورتی،قرمز،آبی، (15.00 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان MQ