دستبند پایه جواهر لوکسDA018115

ب نگاهم، درخیالم که همرازم شدی
تشنه چشمان پُرمهر هم مهمانم شدی
ساعت ها در تاریکی شب شد باورم
گرچه درسرما نشستم گرمی حالم شدی

نام محصول عیار رنگ رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
دستبند 750 زرد،رز،سفید سبز،سفید،زرد،صورتی،قرمز،آبی،صورتی وزرد (17.800 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان HEART