دستبند پایه جواهر لوکسDA018114

ین ما فاصله ها شهر به شهر از پی هم
از پی فاصله ها، اینهمه نزدیک تویی
غصه و زخم دل از دوری تو بند به بند
اینهمه زخم ولی مرهم نزدیک تویی

نام محصول عیار رنگ رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
دستبند 750 زرد،رز،سفید سبز،سفید،زرد،صورتی،قرمز،آبی، (13.800 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان EMERLAD