دستبند پایه جواهر لوکسDA018113

گـر خـورشید می تابد زمین را
چه می دانیم دلیل صد چو آن را
اگر دریا نه آرام است شب وروز
شب و روزی ندارد هست در سوز

نام محصول عیار رنگ رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
دستبند 750 زرد،رز،سفید سبز،سفید،زرد،صورتی،قرمز،آبی،قرمز و سفید (15.700 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان CUSHION