دستبند پایه جواهر لوکسDA018111

باز دل از قفس پرید،پر زده در هواى تو
مژه ى دل شکسته ریخت،در غم توتیاى تو

نام محصول عیار رنگ رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
دستبند 750 زرد،رز،سفید سبز،سفید،زرد،صورتی،قرمز،آبی،زرد وصورتی (15.200 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان Oval