دستبند پایه جواهر لوکسDA018100

امشب پیام دوستی، از ساربان رسیده
بر ما بگوتو ای گل،با ساربان چه کردی
مستان زروی ماهت،بی آبروی خویشند
بر حال ما نظر کن، با کاروان چه کردی

نام محصول عیار رنگ رنگ سنگ وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
دستبند 750 زرد،رز،سفید سبز،سفید،زرد،صورتی،قرمز،آبی،سبز وسفید (16/20 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان متنوع