انگشتر پایه جواهر لوکسAN0181301R

شاید که ببخشند مرا
چشم هایی که گریه میبارند
دست هایی که روی این دل سرد
دانه های امید می کارند
لحضه هایی که خسته از صبرند
چشم در راه وصل می مانن

نام محصول عیار رنگ سایز وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
انگشتر 750 زرد،رز،سفید 54 (3.00 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان cushion