انگشتر پایه جواهر لوکسAN0181308

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

نام محصول عیار رنگ سایز وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
انگشتر پایه جواهر لوکس 750 زرد،رز،سفید 54 (3/00 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان oval