انگشتر پایه جواهر لوکسAN0181310R

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

نام محصول عیار رنگ سایز وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
انگشتر پایه جواهر لوکس 750 زرد،رز،سفید 54 3/100 گرم سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان CUSHION