انگشتر پایه جواهر لوکس AN0181299R

درون هر کسی
آرزویی خواهد بود
که هر دم او را اندوهگین خواهد کرد
تا پیامبری بیاید
او را از اندوه خود برهاند
چون مرغی سرکنده پر پر خواهد زد

نام محصول عیار رنگ سایز وزن جنس سنگ تراش شکل سنگ
انگشتر 750 زرد،رز،سفید 54 (3.300 گرم) سواروسکی،کوراندوم ،نانو برلیان cushion